The role of agriculture in providing ecosystem and social services Cover Image

Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale
The role of agriculture in providing ecosystem and social services

Author(s): Elena Harconiţa, Ratton Lal, David Dent
Contributor(s): Silvia Ciobanu (Illustrator)
Subject(s): Economy, Agriculture
Published by: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo
Keywords: Boincean Boris(1954); agricultură; conferinţe ştiinţifice; agriculture;
Summary/Abstract: Lucrarea cuprinde materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale "Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale", conferinţă dedicată aniversării a 60-a a doctorului habilitat, profesorului cercetător Boris Boincean, 25 noiembrie 2014, Bălţi.

  • Page Count: 464
  • Publication Year: 2014
  • Language: English, Romanian, Russian
O NOUĂ PARADIGMĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A AGRICULTURII ÎN REPUBLICA MOLDOVA

O NOUĂ PARADIGMĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A AGRICULTURII ÎN REPUBLICA MOLDOVA
(A NEW PARADIGM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA)

ROLUL AGRICULTURII ÎN ACORDAREA SERVICIILOR ECOSISTEMICE ŞI SOCIALE

ROLUL AGRICULTURII ÎN ACORDAREA SERVICIILOR ECOSISTEMICE ŞI SOCIALE
(THE ROLE OF AGRICULTURE IN PROVIDING ECOSYSTEM AND SOCIAL SERVICES)