The Concept of Protection Against Family Violence - Denial of Meaning Cover Image

Концепт заштите од насиља у породици - деманти смисла
The Concept of Protection Against Family Violence - Denial of Meaning

Author(s): Slobodan I. Panov
Subject(s): Criminal Law, Studies in violence and power, Family and social welfare
Published by: Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву
Keywords: family violence;
Summary/Abstract: Пројектован човек у овој цивилизацији је хибрид пантелеона (им¬ператив да у свему буде као лав, да се сам запосли јер држава није за¬дужена да решава то егзистенцијално питање – како је говорио екс-др¬жавни чимбеник, да је увек смирен, перфектно естетизован),2 Махатме Гандија (да је увек несклон реторзији,3 да је јачи и богатији смирено¬шћу и од најјаче или најсилољубивије војске која после 11. септембра реагује реторзијом...) и Маљевичевог белог платна или црног квадрата на коме ће се уписивати хуманизам постмодерне.

  • Page Range: 538-560
  • Page Count: 23
  • Publication Year: 2017
  • Language: Serbian