Ethnic Stereotypes as a source of jokes about Roma Cover Image

Etnické stereotypy ako zdroje vtipov o Rómoch
Ethnic Stereotypes as a source of jokes about Roma

Author(s): Arne Mann
Subject(s): Sociology, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Social differentiation, Ethnic Minorities Studies, Social Norms / Social Control
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Keywords: Slovakia; Roma; stereotypes; jokes; sources;
Summary/Abstract: Od politickej zmeny v našej spoločnosti uplynulo už viac ako štvrťstoročie. Dôsledky novej politickej orientácie a ekonomickej transformácie po roku 1989 viedli k viacerým zmenám v sociálnej diferenciácii obyvateľstva, pričom sa prehĺbili rozdiely medzi jednotlivými vrstvami spoločnosti. Rómovia, ktorí už po niekoľko storočí predstavovali marginalizovanú skupinu obyvateľstva, sa – najmä po strate zamestnania – dostali do novej spoločenskej izolácie (Radičová, 2002: 84 – 91; Podoba, 2009: 579 – 581). Táto nová situácia sa premietla aj do zhoršenia medzietnických vzťahov, predovšetkým vo vzťahu majoritného obyvateľstva voči Rómom, na čo upozornilo viacero autorov (Vašečka, 2002a: 335 – 351; Puliš, 2002a: 413 – 442, 2002b: 445 – 473; Džambazovič, Jurásková, 2002: 527 – 563; Jurásková, 2002: 393 – 412).

  • Page Range: 438-479
  • Page Count: 42
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak
Toggle Accessibility Mode