The Impact of Orientalism in Science and Politics on the coexistence of Roma People with Majority Society Cover Image

Vplyv orientalizmu vo vede a v politike na spolunažívanie Rómov s majoritnou spoločnosťou
The Impact of Orientalism in Science and Politics on the coexistence of Roma People with Majority Society

Author(s): Vesselin Popov, Elena Marushiakova
Subject(s): Customs / Folklore, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Social differentiation, Inter-Ethnic Relations, Ethnic Minorities Studies
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Keywords: Edward Said; Orientalism; Roma; majority society;
Summary/Abstract: V uplynulých desaťročiach zaznamenal koncept orientalizmu Edwarda Saida (1978) hlboký transformačný vplyv na celý sektor spoločenských vied a humanitných odborov. Podľa jedného zo základných princípov tohto konceptu novodobá západná (post-koloniálna) veda zaujato interpretuje Východ pohľadom zvonka, keďže v skutočnosti neskúma samotný predmet výskumu, ale svoje vlastné predstavy o ňom. Koncept orienta lizmu bol jednými autormi prijatý nadšene, inými kriticky. Kniha Edwarda Saida však napriek kritike inšpirovala sériu prác o rôznych regiónoch a národoch vrátane prehodnotenia postojov voči menšinám či dokonca voči vlastnému ľudu (Buchowski, 2006: 463 – 482). V tejto súvislosti sa v západnej antropológii za posledných približne 20 rokov uskutočnil určitý druh kolektívnej introspekcie a seba reflexie, ktorý možno obrazne nazvať nemeckým pojmom „Vergangeheitsbewältigung“, koloniálnej minulosti disciplíny a prehodnotenie metód tendenčnej politickej analýzy cudzích kultúr, ich interpretácií a zdôvodňovania (Scheffel, 1993: 21 – 28).

  • Page Range: 60-83
  • Page Count: 24
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak