European Roma migrations Cover Image
  • Price 4.90 €

Europske romske migracije
European Roma migrations

Author(s): Vesselin Popov, Vesselin Popov
Subject(s): Anthropology
Published by: Hrvatsko Društvo Pisaca

Summary/Abstract: Ciganske/romske migracije, osobito na potezu Istok-Zapad, tj. iz Istočne ka Zapadnoj Europi (te Kanadi), posljednjih godina sve više dolaze u središte javnoga interesa. Te matika nalazi odraza u različitim diskursima, najčešće u svjetlu ljudskih prava; pa ipak, pod krinkom se javnih skandala može nazrijeti strah od masovnih seoba istočnoeuropskih Cigana, koji će »preplaviti« zemlje bogatoga Zapada. Klasifikacija ciganskih migracija prikazana u ovome radu izvedena je na temelju njihova povijesnoga razvoja, što pak ne podrazumijeva pravocrtno čitanje povijesnoga slijeda pojave. U našoj je analizi ciganskih migracija od vodećega značaja razotkrivanje prirode procesa, koji su potaknuti potragom za kolektivnim strategijama Cigana kao odgovor na tekuće političke promjene, a čija se interpretacija zasniva na promatranjima različitih reakcija istočnoeuropskih romskih zajednica na preinake europskoga konteksta.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 17
  • Page Range: 769-791
  • Page Count: 23
  • Language: Croatian