Changes in the leadership of the Communist Party of Slovakia in the first half of the 1960s Cover Image

Zmeny vo vedení Komunistickej strany Slovenska v prvej polovici 60. rokov minulého storočia
Changes in the leadership of the Communist Party of Slovakia in the first half of the 1960s

Author(s): Jan Pešek
Subject(s): Political history, Recent History (1900 till today), Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Czechoslovakia; communist party; 60s; leadership;
Summary/Abstract: Zmeny vo vedení KSS, od roku 1953 personálne stabilizovanom, sa v podstate uskutočnili v rokoch 1962 – 1964. Čiastkové, ale nesystémové prebehli už roku 1960, a to zrejme v súvislosti s plánovaným zjazdom KSS roku 1960, ktorý sa však neuskutočnil. Dovtedy totiž platilo, že zjazdy KSS boli každé dva roky, no po celoštátnej konferencii KSČ v júli 1960, ktorá prijala zmenu stanov, sa aj zjazdy KSS konali raz za štyri roky, podobne ako zjazdy KSČ. Rozhodujúcim rokom zmien sa preto stal rok 1963, keď nastalo „kádrové zemetrasenie“, predovšetkým v dôsledku vynúteného prehodnotenia politických procesov z prvej polovice 50. rokov. Roku 1964 tieto zmeny určitým spôsobom doznievali. Ich výsledkom bolo de facto nové vedenie KSS, z ktorého síce odišla „stará“ alebo „gottwaldovská garda“, no o jeho novej politike nemožno ešte vonkoncom hovoriť. Noví vedúci funkcionári boli síce generačne mladší, ale politicky diferencovanejší, čo sa vo vnútropolitickej situácii ukázalo až neskôr, v druhej polovici 60. rokov.