War of Words - Counter-War Propaganda in Rebellion and about Rebellion Cover Image

Vojna slov – protiodbojová propaganda v Povstaní a o Povstaní
War of Words - Counter-War Propaganda in Rebellion and about Rebellion

Author(s): Marína Zavacká
Subject(s): Political history, Recent History (1900 till today)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Czechoslovakia; rebellion; war; propaganda; political regime;
Summary/Abstract: Obdobie od vypuknutia Povstania do pádu Banskej Bystrice v tomto príspevku nevystupuje ako objekt bádania o ozbrojenom konflikte, ale ako chronologický úsek, v ktorom sa odohral prípad eskalácie spoločenského konfliktu do ozbrojenej zrážky s bohatým mediálnym pokrytím. Sledovať budem výlučne vývoj v oblasti tlačovej propagandy, pochádzajúcej z otvorených domácich zdrojov (odmietajúcich odboj). K základným ideálom režimovej ideológie vojnového slovenského štátu patrila „jednotnosť“. Jedným z prvoradých cieľov propagandy z tejto strany bolo preto poukazovanie na prirodzenú rôznorodosť názorov v tábore protivníka, pričom táto „nejednotnosť“ bola prezentovaná ako jedna z najodradzujúcejších vlastností. Na vlastnej strane pritom režim predstieral stav absolútnej myšlienkovej jednoty. Presvedčivosti tohto propagandistického odkazu napomáhalo päť rokov glajchšaltovania prejavov verejnej mienky s využitím všetkých dostupných ideologických, technických aj represívnych možností totalitného politického režimu. K prezentovanému ideálu jednoty však bolo v reálnom živote ďaleko. Zjednodušene možno povedať, že už aj jednotnosť ducha samotnej režimovej propagandy narúšali dva faktory: fakticky prítomná rôznorodosť názorov jej zadávateľov, a to minimálne v prípadoch najrozličnejších čiastkových otázok a záujmov, a radikálne zmeny reálnej situácie, ktorým sa obsah propagandistických odkazov musel operatívne prispôsobovať.