Annotations Cover Image

Anotácie
Annotations

Author(s): Pavol Hudáček, Ján Golian, Marína Zavacká, Lucia Tokárová, Pavol Tišliar
Subject(s): Review
Published by: Historický ústav SAV

Summary/Abstract: KUKLO, Cezary. Demografia Rzeczypospolitej Przedrozbiorowej. Nauki Pomocnicze Historii – seria nowa. Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2009, 532 s. Koruderlieva -Stojanova , Kaťa. Magijata Burgaz’. Burgas 2010, 204s. IVANIČ, Peter. Stredoveká cestná sieť na Pohroní a Poiplí. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, 109s.+9 ks mapová príloha. HETÉNYI, Martin. (Zjednotená) Maďars ká strana na Slovens ku 1939 – 1945. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, 308 s. Zwischen Region und Reich : Das Gebiet der oberen Donau im Imp erium Romanum. Hrsg. Peter Herz, Peter Schmid, Oliver Stoll. Berlin : Frank & Timme, 2010. 188 s. SKUPIEŃSKI, Krzysztof (ed.). Średniowiecze w rozj aśn ieniu. Warszawa : Wydawnictw o DiG, 2010, 244 s.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 03
  • Page Range: 551-561
  • Page Count: 11
  • Language: Slovak
Toggle Accessibility Mode