Slovák Views of Russia Cover Image

Slovenské pohl'ady na Rusko
Slovák Views of Russia

Author(s): Marína Zavacká
Subject(s): Review
Published by: AV ČR - Akademie věd České republiky - Ústav pro soudobé dějiny
  • Issue Year: XI/2004
  • Issue No: 01-02
  • Page Range: 249-251
  • Page Count: 3
  • Language: Czech
Toggle Accessibility Mode