Summary Cover Image

Összefoglaló
Summary

Author(s): Tünde Lengyelová, Géza Pálffy
Subject(s): Cultural history, Customs / Folklore, Essay|Book Review |Scientific Life, Middle Ages, Modern Age, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Kingdom of Hungary; Thurz family; aristocracy; culture; history; economy; middle ages; modern age;
Summary/Abstract: A kora újkori arisztokrácia vizsgálata a 20. század második felében Közép-Európában – egyedül Ausztriát kivéve – nem tartozott a kedvelt és támogatott kutatási témák közé. A 16–18. századi Magyar Királyság életében egykor oly meghatározó szerepet játszó főúri famíliák Magyarországon, Szlovákiában, Ausztriában, Horvátországban és Romániában fennmaradt levéltárait így a Vasfüggöny összeomlása előtt sem szlovák, sem magyar kutatók nem vizsgálták szisztematikusan. Míg a 19. század második felétől majd egy évszázadon át alapvető forráskiadványok és monográfiák sora látott a legmeghatározóbb famíliákra és családtagjaikra vonatkozóan napvilágot, az 1940-es évek vége utáni mintegy bő három évtizedben egyedül a gazdaságtörténet szentelt nagyobb figyelmet a főuraknak. Az 1980-as évek közepe tájától ugyanakkor ismét több alapvető monográfia, tanulmánykötet, kiállítási katalógus és forráskiadvány jelent meg horvát, magyar, német, és szlovák nyelven, amelyek elsősorban a főúri udvartartásokat és mecenatúrát, az arisztokraták házasodási és öltözködési szokásait, valamint étkezési és könyvkultúráját, illetve peregrinációját tárgyalták.

  • Page Range: 257-258
  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2012
  • Language: Hungarian