The Thurzers and the beginnings of the Reformation Cover Image

Thurzovci a počiatky reformácie
The Thurzers and the beginnings of the Reformation

Author(s): Zoltán Csepregi
Subject(s): Christian Theology and Religion, Cultural history, Modern Age, Culture and social structure , 16th Century, History of Religion
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Thurz family; Thurzers; Thurzian bishops; reformation; aristocracy; 16th century;
Summary/Abstract: Pri vzostupe thurzovského rodu patria prvé desaťročia 16. storočia ku kľúčovému obdobiu. Z generácie príslušníkov rodu tohto obdobia pochádzajú hneď traja humanistickí biskupi: Ján Thurzo, vratislavský (Wrocław), Stanislav Thurzo, olomoucký a Žigmund Thurzo, veľkovaradínsky (Oradea) biskup. Toto obdobie rodu tvorí významné ohnivko v reťazci medzi meštiansko-podnikateľským životným štýlom, charakteristickým pre 15. storočie a veľkostatkársko-aristokratickým spôsobom života, ktorý začal súčasne s kariérou Alexeja Thurzu. Je zrejmé, že thurzovskí chlapci nedostali svoje prelátske stolce len vďaka svojim osobným kvalitám, ale predovšetkým hospodárskym úspechom svojich rodičov a ich politickému vplyvu, predsa však zostáva faktom, že vo svojich vysokých pozíciách obstáli veľmi dobre, najmä Stanislav, ktorý sa dožil vysokého veku a svoje biskupstvo riadil zvlášť dlhú dobu. Títo traja biskupi mohli byť ozdobou svojho rodu už len svojím životom, veď boli základnými piliermi nielen uhorsko-českej monarchie Jagelovcov, ale ako preláti olomouckej a vratislavskej cirkevnej provincie – z dôvodu spochybnenia verejnoprávneho statusu Českej Koruny – boli pokladaní za kniežatá aj v Nemecko-rímskej ríši a za pánov svojich provincií, aj keď nedostali priame hlasovacie práva na ríšskych snemoch. Je zrejmé, že ich činnosť stabilizovala pozície rodu a zvyšovala jeho prestíž, a samozrejme, nezištne urovnávala osobné kariéry ich bratov či synovcov.

  • Page Range: 77-90
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2012
  • Language: Slovak