Reviews Cover Image
  • Price 4.90 €

Szemle
Reviews

Author(s): Orsolya Kelemen, Zoltán Csepregi, Alirán Gelenczey-Miháltz , Gábor Klaniczay, László Kiss, Benedek Láng, László Veszprémy
Subject(s): Review
Published by: Budapesti Könyvszemle Alapítvány

Summary/Abstract: Zoltán Csepregi: Gabriella Erdélyi: The History of a Lawsuit about a Monastery .Power, Religion and Everyday Life on the Eve of Modernity Erdélyi Gabriella: Egy kolostorper története HATALOM, VALLÁS ÉS MINDENNAPOK A KÖZÉPKOR ÉS AZ ÚJKOR HATÁRÁN MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 2005. 275 + XVI old., 2200 Ft László Veszprémy: Előd Nemerkényi: Latin Classics in Medieval Hungary ELEVENTH CENTURY University of Debrecen, Debrecen – CEU, Budapest, 2004. 273 old., $ 44,95 (CEU Medievalia vol. 6. – Studia ad philologiam classicam pertientia quae in aedibus Universitatis Debreceniensis rediguntur. Vol. 14. Eds.: László Havas – Imre Tegyei) Alirán Gelenczey-Miháltz: G. B. Kerferd: The Sophistic Movement G. B. Kerferd: A szofista mozgalom Fordította: Molnár Gábor. Osiris, Budapest, 2003. 232 old., 2800 Ft Benedek Láng: Paul Duhem:To Save the Phenomena. An Essay on the Idea of Physical Theory from Plato to Galileo Pierre Duhem: A jelenségek megôrzése ÉRTEKEZÉS A FIZIKAELMÉLET FOGALMÁRÓL PLATÓNTÓL GALILEIIG Kairosz, Budapest, 2005. 276 old., 3200 Ft László Kiss: Sándor Horváth: The Gate and the Border. Everyday Sztálinváros Horváth Sándor: A kapu és a határ MINDENNAPI SZTÁLINVÁROS MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 2004. 248 old., 2200 Ft (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 34.) Zsolt Simon: László Kálmán – Viktor Trón: Introduction to Linguistics Kálmán László – Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2005. 155 old., 1890 Ft (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XLVIII) Orsolya Kelemen: Tamás Koltai: Favour of Theatre Koltai Tamás: Színházi szívesség Noran, Budapest, 2005. 383 old., 2500 Ft Gábor Klaniczay : Tamás Szőnyei: Persons On File. Secret Servants Around Hungarian Rock Music,1960–1990 Szőnyei Tamás: Nyilván tartottak TITKOS SZOLGÁK A MAGYAR ROCK KÖRÜL 1960–1990 Magyar Narancs – Tihany-Rév Kiadó, Budapest, 2005. 831 old. 3900 Ft

  • Issue Year: 18/2006
  • Issue No: 02
  • Page Range: 162-190
  • Page Count: 29
  • Language: Hungarian