"I'm just a man, my king, not a stone" - Alexej Thurzo at the service of the Habsburgs Cover Image

„Som len človek, kráľ môj, nie kameň” – Alexej Thurzo v službách Habsburgovcov
"I'm just a man, my king, not a stone" - Alexej Thurzo at the service of the Habsburgs

Author(s): Gabriella Erdélyi
Subject(s): Cultural history, Modern Age, Culture and social structure , 16th Century
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Thurz family; Alexej Thurzo; aristocracy; Habsburgs; 16th century;
Summary/Abstract: V marci 1530 Alexej Thurzo takto spomínal na rozhodujúce obdobie po bitke pri Moháči: „Potom, ako sa vznešenému pánovi dostalo na vedomie, že kráľ Ľudovít blahej pamäti zahynul, pokúsili sa ma tak poľský kráľ [Žigmund I. Jagelovský], ako aj vojvoda Ján [Zápoľský] ponukami mnohých odmien nahovoriť na to, aby som sa pripojil k nim, ale vznešená pani kráľovná Mária, sestra jeho veličenstva, ma stále naliehavejšie prosila a žiadala, aby som sa pridal na stranu jeho veličenstva, pričom mi naznačovala, že ak sa záležitosť bude šťastne vyvíjať pre jeho veličenstvo, nik sa nebude tešiť väčšej priazni a nebude viac odmenený, ako ja. Tak som sa, nevšímajúc si iných, pridal k jeho veličenstvu“. O rok neskôr zase napísal kráľovi Ferdinandovi I. nasledujúce: „Verte mi, vaše Veličenstvo, že ak by som sa nebol tak verne držal vášho Veličenstva, záležitosti vášho Veličenstva by boli v Uhorskom kráľovstve nabrali už viackrát iný smer“.

  • Page Range: 39-54
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2012
  • Language: Slovak