Wanderings in the Early Modern Period. The works of Katalin Péter Cover Image

Kalandozások a kora újkorban (Péter Katalin munkássága)
Wanderings in the Early Modern Period. The works of Katalin Péter

Author(s): Gabriella Erdélyi
Subject(s): History
Published by: AETAS Könyv- és Lapkiadó Egyesület

Summary/Abstract: Péter Katalin csaknem ötven éve kutat és ír. Ez idő alatt, kivált az 1970-es évektől számos történeti iskola, többféle „fordulat”, megközelítés és irányzat váltotta egymást. Péter Katalin mindig nagy érdeklődéssel figyelte, illetve reflektálta a történetírás útkereséseit. Ezek rá gyakorolt hatása elsősorban nem témaválasztásai újdonságában ragadható meg, bár az is fontos, ahogyan a nemzet történetéről, a nemzeti politikát irányító államférfiakról – amely a hagyományos történetírás elsődleges vizsgálati kerete – figyelme a kisebb társadalmi csoportok és az egyének, a család, a gyermekek és a nők története felé fordult.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 3
  • Page Range: 108-124
  • Page Count: 17
  • Language: Hungarian