The "Derniéra" of diplomatic relations between the Czechoslovak and Polish exile governments Cover Image

„Derniéra“ diplomatických vzťahov medzi československou a poľskou exilovou vládou
The "Derniéra" of diplomatic relations between the Czechoslovak and Polish exile governments

Author(s): Dušan Segeš
Subject(s): History, Diplomatic history, Recent History (1900 till today), WW II and following years (1940 - 1949)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Czechoslovakia; Poland; diplomacy; exile government; WWII;
Summary/Abstract: Československo-poľské politické vzťahy v exile za druhej svetovej vojny zaznamenali v tomto pomerne krátkom, no na udalosti a dejovú dynamiku veľmi bohatom období niekoľko vývojových fáz rozdielnej kvality a úrovne. Táto skutočnosť nachádza odzrkadlenie aj v historickom výskume problematiky politických či vojenských aspektov československo-poľských vzťahov v rokoch 1939 – 1945, ktorého výsledky kvantitou ani kvalitou v ničom nezaostávajú za odbornou produkciou mapujúcou vzťahy medzi Československom a Poľskom v medzivojnovom dvadsaťročí.

  • Page Range: 11-28
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2009
  • Language: Slovak