Custody of Czechoslovak Politicians in Great Britain during the World War II as a Measure Against the Opposition or „…We Must Be All United in One Bloc and the Intrigues and the Petty Gossips Must Stop.” Cover Image

Internácia československých politikov vo Veľkej Británii v období druhej svetovej vojny ako prostriedok boja s opozíciou, alebo „...všichni musíme do jednotné fronty a intriky a malicherné pomluvy musí přestat.“
Custody of Czechoslovak Politicians in Great Britain during the World War II as a Measure Against the Opposition or „…We Must Be All United in One Bloc and the Intrigues and the Petty Gossips Must Stop.”

Author(s): Dušan Segeš
Subject(s): Political history, Recent History (1900 till today), WW II and following years (1940 - 1949)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Czechoslovak Politicians in Great Britain; World War II;
Summary/Abstract: Problematika opozície k vládam štátov pôsobiacich v období druhej svetovej vojny v exile je špecifická. Téma je limitovaná na štáty, ktoré boli za vojny okupované a mali politickú reprezentáciu (resp. niekoľko reprezentácií) v exile a týka sa len niekoľkých európskych krajín: Československa, Poľska, Francúzska, Juhoslávie, Holandska, Belgicka, Grécka, Nórska a Luxemburska. Vlády alebo prípravné výbory, ktoré predchádzali ich vzniku a právnemu uznaniu, pôsobili ako medzinárodnoprávny subjekt vo Francúzsku až do jeho vojenskej porážky v júni 1940, a neskôr v Spojenom kráľovstve až do oslobodenia z nemeckej nacionálno-socialistickej okupácie.

  • Page Range: 231-246
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak