The inheritance of Jorig Kuntzelman - or one remarkable concurrence of events in Bratislava in the 15th century Cover Image

Pozostalosť Joriga Kuntzelmana – alebo náhodný súbeh udalostí v Bratislave v 15. storočí
The inheritance of Jorig Kuntzelman - or one remarkable concurrence of events in Bratislava in the 15th century

Author(s): Renáta Skorka
Contributor(s): Martin Štefánik (Translator), Miriam Hlavačková (Translator)
Subject(s): History, Middle Ages, 15th Century
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Bratislava; middle ages; 15th century; Jorig Kuntzelman; inheritance; activities; events; communication;
Summary/Abstract: Stredoveké mestá boli nielen križovatkami obchodných ciest či dejiskami diplomatických rokovaní, ale stávali sa aj miestami, kde sa stretávali a splietali nitky najrôznejších osudov a udalostí, ktoré tu začínali písať nový spoločný príbeh. Tak sa stalo aj v Bratislave v roku 1429, keď sa bratislavskej mestskej rade pri príležitosti návštevy mohučského (nem. Mainz) patricija Petra zum Jungen podarilo vystopovať niekdajšieho bratislavského mešťana Eberharda Windeckeho. Pre Bratislavčanov bolo dôležité zistiť miesto, kde sa Windecke zdržiaval, v súvislosti s poslednou vôľou Joriga Kuntzelmana. Kto však bol tento Jorig Kuntzelman, čo obsahoval jeho testament a čo s tým mal spoločné pobyt mohučského mešťana Petra zum Jungen v Bratislave? Ak chceme na tieto otázky odpovedať, musíme sa najprv oboznámiť s dvoma príbehmi, ktoré spomínaným udalostiam predchádzali.

  • Page Range: 109-113
  • Page Count: 5
  • Publication Year: 2010
  • Language: Slovak