„Akce D“ proti důchodcům, nepřátelům lidově demokratického režimu v roce 1953
"Akce D" against pensioners, enemies of the People's Democratic regime in 1953

Author(s): Jakub Rákosník
Subject(s): Economic history, Political history, Recent History (1900 till today), Post-War period (1950 - 1989), Fiscal Politics / Budgeting
Published by: Historický ústav SAV
Summary/Abstract: „Nesmíme ani na okamžik zapomínat, že cesta k socialismu je a bude i po únorovém vítězství cestou třídního boje. Stále platí, že v únoru byla sice reakce bita a poražena, ale nebyla a nemohla býti dobita a likvidována… Před všemi lidmi dobré vůle, před všemi složkami obrozené Národní fronty stojí úkol reakci isolovat a zneškodnit… A politicky prodělala reakce takový vývoj, že se od ní každý poctivý Čechoslovák musí s hnusem odvrátit…“, hřímal K. Gottwald na IX. sjezdu KSČ, který probíhal ve dnech 24. – 29. května 1949. Perzekuce obyvatelstva po únoru 1948 nabývala nejrůznějších forem. Politické procesy byly pouze onou nejviditelnější špičkou ledovce. Reakce ale měla být zlomena mimo jiné také administrativními opatřeními v oboru sociálního zabezpečení. Integrální součástí „generální linie budování socialismu v Československu“ byla likvidace bývalých panujících tříd a odstranění jejich některých přetrvávajících sociálních zvýhodnění.

  • Page Range: 198-209
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2007
  • Language: Slovak