Towards possibilities, methods and means of operation of the Comintern in Central Europe in the first years of existence (1919 - 1922): At the border of legality and illegality Cover Image

K možnostiam, metódam a prostriedkom činnosti Kominterny v strednej Európe v prvých rokoch existencie (1919 – 1922): Na hranici legality a ilegality
Towards possibilities, methods and means of operation of the Comintern in Central Europe in the first years of existence (1919 - 1922): At the border of legality and illegality

Author(s): Juraj Benko
Subject(s): Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Interwar Period (1920 - 1939), History of Communism
Published by: Historický ústav SAV
Summary/Abstract: Na tzv. Medzinárodnej komunistickej konferencii, ktorá sa konala 2. – 6. marca 1919 v Moskve, došlo k pomerne prekvapivému založeniu III. komunistickej internacionály (Kominterna, KI). Týmto inštitucionalizačným aktom bola zavŕšená niekoľkoročná snaha ruských boľševikov univerzalizovať boľševickú doktrínu ako ideologickú alternatívu medzinárodného socialistického hnutia.

  • Page Range: 11-25
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2007
  • Language: Slovak