Place, Function and Significance of Political Catechism in Slovak Socialist and Communist Movement during the 1st Quarter of the 20th Century Cover Image

Miesto, funkcia a význam politického katechizmu v slovenskom socialistickom a komunistickom hnutí v prvej štvrtine 20. storočia
Place, Function and Significance of Political Catechism in Slovak Socialist and Communist Movement during the 1st Quarter of the 20th Century

Author(s): Juraj Benko
Subject(s): Political history, Recent History (1900 till today), History of Communism
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovak Socialist Movement; Slovak Communist Movement;
Summary/Abstract: Vnasledujúcom článku sa budem zaoberať otázkou, do akej miery sa v slovenskom socialistickom hnutí využíval žáner politického katechizmu na oslovenie, pritiahnutie najnižších vrstiev k socialistickému hnutiu a k jeho mobilizácii. Inými slovami, bude ma zaujímať, aký bol výskyt, miesto, funkcia a význam tejto formy politickej komuniká- cie v slovenskom politickom diskurze – s dôrazom na socialistické a komunistické hnutie.

  • Page Range: 337-350
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak