Foreword Cover Image

Predhovor
Foreword

Author(s): Jaroslava Roguľová, Maroš Hertel
Subject(s): History, Editorial
Published by: Historický ústav SAV
Summary/Abstract: Okolo Valeriána Bystrického bolo vždy rušno. Nie je tomu inak ani teraz. Aj dnes si v jeho pracovni podávajú kľučky jeho priatelia, kolegovia i odchovanci. Pracujú nielen v jeho domovskej inštitúcii v Historickom ústave SAV, ale aj na iných odborných pracoviskách a vysokých školách. Prichádzajú sa priateľsky porozprávať, diskutovať o odborných veciach, očakávajúc jeho názor a radu. Autori, ktorí sa podieľali na tejto knihe venovanej jeho životnému jubileu, sú malou vzorkou z nich. Rovnako ako obzor a odborná erudícia Dr. Bystrického aj témy obsiahnuté v tejto knihe sú veľmi široké a pestré. Nie je veľmi účelné uvádzať všetky oblasti, ktorým sa venoval. Možno ich nájsť vo výbere z jeho bohatej práce na konci knihy. Či už išlo o všeobecné alebo slovenské dejiny, prvú i druhú Československú republiku, vojnovú Slovenskú republiku, pohľady na politiku, osobnosti alebo spoločnosť, jeho prácu charakterizuje prehľad, nadhľad a vynikajúca znalosť pramenných materiálov. Nie je typ teoretika či špekulatívneho metodológa rôznych systémov a -izmov. Vo svojich prácach vhupol do problematiky vždy in medias res. Jeho metódou je precízne dokumentovanie historických procesov a dôsledná znalosť skúmanej problematiky i prameňov. Takto vznikli jeho vecné a argumentačne podložené práce. Mnohé z nich patria k základným a priekopníckym prácam našej historickej vedy.

  • Page Range: 15-15
  • Page Count: 1
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak