Highs and Lows of Florián Tománek Cover Image

Vzostupy a pády Floriána Tománka
Highs and Lows of Florián Tománek

Author(s): Maroš Hertel
Subject(s): Christian Theology and Religion, History, Recent History (1900 till today), 19th Century, History of Communism
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Florián Tománek;
Summary/Abstract: Životná púť Floriána Tománka, katolíckeho kňaza a politika Slovenskej ľudovej strany (SĽS) obsiahla najzložitejšie obdobie moderných dejín Slovenska prvej polovice 20. Storočia – od rozpadu Rakúsko-Uhorska cez medzivojnové Československo, Slovenský štát až po komunistický prevrat vo februári 1948. Tománek patril k tomu typu politikov, ktorý už svojím prirodzeným zjavom a vystupovaním zaujal široké publikum poslucháčov, resp. spoločnosti ako takej. Súdobé pramene ho označovali za veľkého fešáka, so zápalom pre vec, ktorý si svojím emotívnym prejavom dokázal získať priazeň verejnosti a presvedčiť široké vrstvy pospolitého ľudu o správnosti svojho boja za jeho práva.

  • Page Range: 23-36
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak