Games of Life or Partnerships during the Inter-War Period Cover Image

Hry o život, alebo partnerské vzťahy v medzivojnových rokoch
Games of Life or Partnerships during the Inter-War Period

Author(s): Jaroslava Roguľová
Subject(s): History, Interwar Period (1920 - 1939)
Published by: Historický ústav SAV
Summary/Abstract: Autor článku v periodiku Slovenská krajina, realista alebo skeptik, roku 1931 napísal: „Jednou z najväčších kríz našej doby je bezpochyby kríza manželstva. Mohli by sme žiť celkom izolovane od sveta, nevedieť, čo sa robí za hranicami našej dediny, mestečka a vo väčšom meste dokonca už za stenami činžáku, v ktorom bývame, nečítali by sme žiadnych novín – a predsa by sme i v tomto obmedzenom a uzavrenom kruhu nášho života videli trebárs až niekoľko príkladov nešťastného manželstva. A rozšíriť svoj obzor, vziať do ruky noviny, to znamená, že na každej strane najdeme zprávu o nešťastnom manželstve, o podvádzaní sa manželov a o tragédiách z toho vyplývajúcich, ktorými často končí kríza manželstva. Priznajme si otvorene: je to vec veľmi zlá.“2 Na týchto vetách prekvapuje, že by sa hodili asi do každej éry modernej doby vrátane súčasnej. Ľudské cnosti a neresti síce nepatria medzi prioritné problémy historiografie, no aj tak sú nepochybne zaujímavou a hlavne autentickou súčasťou dejín. Rezonujú v každej dobe bez ohľadu na politiku, vojny či hospodársku situáciu a hrajú významnú rolu v manželských aj partnerských vzťahoch. Tie patrili, patria a aj budú patriť k stabilným každodenným problémom ľudského života.

  • Page Range: 125-138
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak