To the Problem of Revisionism and the Preparations of the Peace Treaty with Hungary after the World War II Cover Image

Problematika revizionizmu a príprava mierovej zmluvy s Maďarskom po druhej svetovej vojne
To the Problem of Revisionism and the Preparations of the Peace Treaty with Hungary after the World War II

Author(s): Štefan Šutaj
Subject(s): History, Political history, WW II and following years (1940 - 1949)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Revisionism; World War II; Hungary;
Summary/Abstract: Cieľom predkladaného príspevku je naznačiť niektoré súvislosti problematiky revizionizmu, ako bola vnímaná československou (čs.) diplomaciou pri príprave na rokovania mierovej konferencie v Paríži v roku 1946. Zároveň sa pokúsime aj o pohľad na interpretácie maďarskej politiky na stanovenie hraníc po druhej svetovej vojne. Pozornosť venujeme čs. aj maďarskej argumentácii, ktorej cieľom bolo vytvoriť čo najlepšie podmienky pre svoju krajinu na mierových rokovaniach.

  • Page Range: 247-265
  • Page Count: 19
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak