Chronicle Cover Image

Kronika
Chronicle

Author(s): Bohumila Ferenčuhová, Štefan Šutaj, Eva Frimmová, Barbara Kacerová
Subject(s): Review
Published by: Historický ústav SAV

Summary/Abstract: Vedecká konferencia 16. storočie v zrkadle knižnej kultúry Správa z prvého slovensko -maďarského diskusného fóra, ktoré sa uskutočnilo 23. apríla 2013 v Budapešti Obhájené doktorandské dizertačné práce v odbore SLOVENSK É DEJINY MGR. JÁN HLAVINKA. ARIZÁCIA ŽIDOVSKÝCH PODNIKOV V ŠARIŠSKO -ZEMPLÍNSKEJ ŽUPE 1939 – 1945 Bernard Michel (Paríž 6. 1. 1935 – Meaux 26. 7. 2013)

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 03
  • Page Range: 589-600
  • Page Count: 12
  • Language: Slovak