The first Reactions by French Press to the Preparations of the Treaty of Friendship and Cooperation between France and Czechoslovakia Cover Image

Prvé reakcie francúzskej tlače na pripravovanú Zmluvu o priateľstve a spolupráci medzi Francúzskom a Československom
The first Reactions by French Press to the Preparations of the Treaty of Friendship and Cooperation between France and Czechoslovakia

Author(s): Pavol Petruf
Subject(s): History, Media studies, Recent History (1900 till today)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: French Press; Treaty of Friendship and Cooperation between France and Czechoslovakia;
Summary/Abstract: Skôr než sa prostredníctvom prekladov z vybranej dobovej francúzskej tlače pokúsime čitateľovi priblížiť, aká bola jej bezprostredná reakcia na pripravovanú Zmluvu o priateľstve a spolupráci medzi Francúzskom a Československom, je potrebné pripomenúť si v krátkosti tie udalosti z československo-francúzskych vzťahov, ktoré svojím spôsobom podmienili podpísanie uvedenej zmluvy.

  • Page Range: 189-206
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak