Reviews Cover Image

Recenzie
Reviews

Author(s): Matej Hanula, Ingrid Kušniráková, Pavol Petruf, Roman Holec
Subject(s): Review
Published by: Historický ústav SAV

Summary/Abstract: Kónya, Peter a kol. Konfesionalizácia na Slovensku v 16. – 18. storočí. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010, 232 s. PÁL , Judit. Unió vagy „unificáltatás”? Erdély uniója és a királyi biztos működése (1867 – 1872). Kolozsvár : Erdélyi Múzeum Egyesület, 2010, 496 s. IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana – KODAJOVÁ, Daniela a kol. VÝCHODNÁ DILEMA STREDNEJ EURÓPY. Bratislava : Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, 2010, 254 s. SORBY, Karol R. Jún 1967. Šesť dní, ktoré zmenili Blízky východ. Bratislava : Slovak Academic Press, 2010, 519 s.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 02
  • Page Range: 335-348
  • Page Count: 14
  • Language: Slovak
Toggle Accessibility Mode