Memorandum of the Bratislava-country District form December 1938 Demanding the Return of Petržalka Municipality to Slovakia Cover Image

Memorandum okresu Bratislava – vidiek, žiadajúce v decembri 1938 vrátenie obce Petržalka Slovenskej krajine
Memorandum of the Bratislava-country District form December 1938 Demanding the Return of Petržalka Municipality to Slovakia

Author(s): Ivan Kamenec
Subject(s): History, Political history, Interwar Period (1920 - 1939)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Petržalka Municipality; Slovakia;
Summary/Abstract: J ubilant Valerián Bystrický v slovenskej historickej obci, no vari aj v širšom stredoeurópskom priestore, patrí k najdôvernejším znalcom problematiky politického vývoja na Slovensku v posledných mesiacoch existencie prvej Československej republiky, resp. nasledujúcich udalostí odohrávajúcich sa už na autonómnom Slovensku medzi 6. októbrom 1938 a 14. marcom 1939. Dokumentuje to množstvo jeho odborných publikácií, ktoré v nedávnych rokoch syntetizoval do dvoch vedeckých monografií.2 Aj preto vo svojom príspevku do publikácie venovanej významnému životnému jubileu V. Bystrického chcem upozorniť na jeden možno okrajový a asi aj málo známy dokument z decembra 1938.3 Išlo o kuriózny pokus okresného zastupiteľstva Bratislava – vidiek, ktorý v existujúcej geopolitickej situácii musel však pôsobiť prinajmenšom naivne. Iniciátori akcie totiž žiadali, aby sa obec Petržalka, ktorá bola po mníchovskom diktáte pripojená k Nemeckej ríši, vrátila do územného zväzku Česko-Slovenska, resp. Slovenskej krajiny.

  • Page Range: 167-177
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak