Chronicle Cover Image

Kronika
Chronicle

Author(s): Klára Komorová, Ivan Kamenec, Jozef Špilka, Martin Husár, Peter Ivanič, Martin Hetényi, Roman Holec, Ľudovít Hallon
Subject(s): Review
Published by: Historický ústav SAV

Summary/Abstract: XVI. svetový kongres hospodárskych dejín – Stellenbosch – Juhoafrická republika Konferencia Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrilaa Metoda Dejiny knižnej kultúry Spiša 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky – jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja Kongres humanitných a sociálnych vied v kanadskej Victorii Odišiel Milan Zemko (1944 – 2013)

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 04
  • Page Range: 715-728
  • Page Count: 15
  • Language: Slovak
Toggle Accessibility Mode