The Construction of Schools and Medical Facilities in Trnava during the Inter-War Period Cover Image

Výstavba škôl a zdravotníckych zariadení v Trnave v medzivojnovom období
The Construction of Schools and Medical Facilities in Trnava during the Inter-War Period

Author(s): Linda Osyková
Subject(s): History, Education, State/Government and Education, Health and medicine and law, Interwar Period (1920 - 1939)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Trnava; Inter-War Period; Construction of Schools and Medical Facilities;
Summary/Abstract: Štúdia sa skladá z dvoch tematických častí; prvá sa venuje situácii v školstve na Slovensku počas prvej Československej republiky (ČSR) a výstavbe škôl v meste Trnava v tomto období a druhá časť sa zaoberá stavom zdravotníctva v medzivojnovom období na Slovensku i budovaniu zdravotníckych zariadení v Trnave v rokoch 1918 – 1938.

  • Page Range: 139-149
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak