Chronicle Cover Image

Kronika
Chronicle

Author(s): Linda Osyková, Milan Zemko, Marek Syrný, Drahoslav Magdoško, Valerián Bystrický, Nikola Regináčová, Lenka Krivá
Subject(s): Review
Published by: Historický ústav SAV

Summary/Abstract: Zasadnutie slovensko-rumunskej historickej komisie MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA, SEMINÁR – STRETNUTIE MLADÝCH HISTORIKOV Formy a obsah spoločenskej a sociálnej disciplinizácie Medzinárodná vedecká konferencia ako historici píšu biografie Konferencia Stavebno-historický vývoj Košíc v stredoveku a novoveku Poriadok a bezpečnosť, deviácia a kriminalita v štátnom  socializme Za PhDr. Ladislavom Deákom, DrSc. Obhájené doktorandské dizertačné práce v odbore slovenské dejiny MGR. PAVOL HUDÁČEK: VPLYV ČLOVEKA NA PRÍRODNÉ PROSTREDIE SLOVENSKA S OSOBITNÝM ZRETEĽOM NA STREDOVEKÉ ZALESNENIE ŠARIŠA

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 01
  • Page Range: 173-187
  • Page Count: 15
  • Language: Slovak