“We consider the majesty of our kings to be the one which Roman Empire worshipped in its emperors” Cover Image
  • Price 1.00 €

„Majestat naszych królów uznajemy za taki, jaki Imperium Rzymskie czciło w swoich cesarzach”
“We consider the majesty of our kings to be the one which Roman Empire worshipped in its emperors”

Author(s): Teresa Chynczewska-Hennel
Subject(s): History, Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego