Andrzej Gil, Ihor Skoczylas, Kościoły Wschodnie w państwie polsko – litewskim w procesie przemian i adaptacji: Metropolia Kijowska w latach1458-1795, Instytut Europy Środkowo – Wschodniej, Lublin – Lwów 2014, ss. 683 Cover Image

Andrzej Gil, Ihor Skoczylas, Kościoły Wschodnie w państwie polsko – litewskim w procesie przemian i adaptacji: Metropolia Kijowska w latach1458-1795, Instytut Europy Środkowo – Wschodniej, Lublin – Lwów 2014, ss. 683
Andrzej Gil, Ihor Skoczylas, Kościoły Wschodnie w państwie polsko – litewskim w procesie przemian i adaptacji: Metropolia Kijowska w latach1458-1795, Instytut Europy Środkowo – Wschodniej, Lublin – Lwów 2014, ss. 683

Author(s): Teresa Chynczewska-Hennel
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Polish Literature, Ukrainian Literature
Published by: Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 2
  • Page Range: 195-200
  • Page Count: 6
  • Language: Polish