Republic of France Cover Image

Republika Francuska
Republic of France

Author(s): Ivana Ž. Rakić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Public Law, Health and medicine and law
Published by: Institut za uporedno pravo
Summary/Abstract: Sistem zdravstvene zaštite u Francuskoj organizovan je u okviru sistema socijalne sigurnosti (Sécurité sociale), tako da se Francuska svrstava u red država koje su zdravstveno osiguranje uredile kao sastavni deo socijalnog osiguranja, koje podrazumeva obavezno (zdravstveno) osiguranje za sve zaposlene i za određene grupe građana. Francusko zdravstveno osiguranje (L’assurance maladie) predstavlja sistem obaveznog, univerzalnog i solidarnog osiguranja koje obezbeđuje građanima široku dostupnost i jednak pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti, budući da se zasniva na tri osnovna načela: jednaka dostupnost zdravstvene zaštite, kvalitet zdravstvene zaštite i solidarnost.

  • Page Range: 73-92
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2014
  • Language: Serbian