Republic of Italy Cover Image

Republika Italija
Republic of Italy

Author(s): Ivana Ž. Rakić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Public Law, Health and medicine and law
Published by: Institut za uporedno pravo
Summary/Abstract: Prema oceni Svetske zdravstvene organizacije, italijanski zdravstveni sistem spada u najbolje na svetu, budući da se u Izveštaju o zdravstvenim sistemima iz 2000. godine (The world health report 2000 - Health systems: improving performance), Italija nalazila na drugom mestu po kvalitetu zdravstvene zaštite, odmah posle Francuske.1 Međutim, kao i Francuska, Italija ima problema u vezi sa finansiranjem zdravstvenog sistema, što se u određenoj meri odražava na kvalitet zdravstvene zaštite, pa su reforme zdravstvenog sistema česte.

  • Page Range: 58-72
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2014
  • Language: Serbian