Statement by MEP Peter Weiss, chairman of the Foreign Affairs Committee of the National Council of the Slovak Republic Cover Image

Vystúpenie poslanca Petra Weissa, predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Statement by MEP Peter Weiss, chairman of the Foreign Affairs Committee of the National Council of the Slovak Republic

Author(s): Peter Weiss
Subject(s): Politics, Diplomatic history, International relations/trade, Security and defense, Evaluation research, Transformation Period (1990 - 2010), EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 1999; foreign policy; Peter Weiss; Foreign Affairs Committee; NATO; EU; integrations; evaluation;
Summary/Abstract: Ak relatívne mladý samostatný štát, ktorý patrí k menším aktérom európskej a svetovej politiky a tvorcom nového systému medzinárodných vzťahov po rozpade bipolárneho sveta, založeného na Jaltských dohodách, dosiahne na mimoriadne komplikovanej a senzitívnej medzinárodnej aréne výsledok, ktorý možno smelo označiť za prelom, je veľmi správne, ak sa tento výsledok stane predmetom hlbšej analýzy a účasti najvyšších ústavných činiteľov. Ministerstvu zahraničných vecí ako kľúčovej inštitúcii nezávislej štátnosti celkom prirodzene prislúcha vytvoriť podmienky pre takúto analýzu. Rád by som preto pánu ministrovi Kukanovi poďakoval, že sa tejto úlohy zhostil v primeranom čase a na požadovanej úrovni.

  • Page Range: 41-45
  • Page Count: 5
  • Publication Year: 2000
  • Language: Slovak