Public Diplomacy of the SR in 2011 - Search for the country brand Cover Image

Verejná diplomacia SR v roku 2011 – hľadanie značky krajiny
Public Diplomacy of the SR in 2011 - Search for the country brand

Author(s): Ondrej Gažovič
Subject(s): Politics, International relations/trade, Politics and Identity
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2011; foreign policy; public diplomacy; country; brand; identity;
Summary/Abstract: Hlavným motívom verejnodiplomatických aktivít Ministerstva zahraničných vecí SRv roku 2011 bolo hľadanie ideového a naratívneho rámca, ktorý by Slovensko mohlovyužiť pri tzv. brandingu, t. j. pri utváraní značky krajiny a jej prezentácii zahraničneja domácej verejnosti. Predkladaný text hodnotí, ako sa túto úlohu podarilo MZV realizovaťv praxi. Popri kritickej analýze tvorby ideového konceptu prezentácie SR textprináša zmapovanie ďalších súvisiacich aktivít rezortu v oblasti verejnej diplomaciev roku 2011 a načrtáva možný vývin tejto agendy v budúcnosti.

  • Page Range: 109-119
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2012
  • Language: Slovak