Slovak Public Diplomacy in 2009 Cover Image

SLOVENSKÁ VEREJNÁ DIPLOMACIA V ROKU 2009
Slovak Public Diplomacy in 2009

Author(s): Ondrej Gažovič
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)

Summary/Abstract: Rok 2009 sa z pohľadu slovenskej verejnej diplomacie dá označiť za prelomový. Práve on priniesol viaceré momenty, ktoré prispeli k ujasňovaniu chápania tejto súčasti zahraničnej politiky v prostredí SR, ako aj k jej inštitucionalizácii a praktickému napĺňaniu. Koncept verejnej diplomacie sa v roku 2009 systematicky udomácnil v zahraničnopolitickej diskusii SR. Druhou stranou tohto konštatovania je fakt, že mnohé súvisiace otázky zostávajú stále nedoriešené. Pravidelné bilancovanie v Ročenkách slovenskej zahraničnej politiky tak predstavuje dobrú príležitosť na zmapovanie prvých krokov slovenskej verejnej diplomacie a poskytuje tiež priestor na zamyslenie sa nad výzvami a príležitosťami, ktoré ju čakajú.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 1
  • Page Range: 173-189
  • Page Count: 17
  • Language: Slovak