Stálica is called the Western Balkans Cover Image

Stálica sa volá západný Balkán
Stálica is called the Western Balkans

Author(s): Július Lőrincz
Subject(s): Politics, Geography, Regional studies, International relations/trade, Security and defense, Developing nations
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2011; foreign policy; Western Balkans; Kosovo; BiH; NATO;
Summary/Abstract: Západný Balkán patrí medzi trvalé priority zahraničnej politiky Slovenska od jej začiatkov po súčasnosť a vzhľadom na dosiahnuté výsledky, úroveň vzťahov s tamojšími štátmi a kontext vývoja v spomínanej oblasti s politikou Európskej únie nie je dôvod očakávať, že by sa v tom niečo zmenilo. V prvopočiatkoch boli motívy takejto orientácie najskôr historické a kultúrne, k čomu v deväťdesiatych rokoch pristúpili tragické spory a vojna na území rozpadávajúcej sa Juhoslávie, a teda bezpečnostná hrozba takmer v bezprostrednom susedstve. Slovensko sa angažovalo v hľadaní východísk z tejto krízy, odstraňovaní jej následkov a stabilizácii, čo najmä v nasledujúcom desaťročí prerástlo do uplatňovania európskych hodnotových polôh – t. j. riešenia konfliktných situácii dialógom, nastoľovania dobrých susedských vzťahov, rozvoja demokracie a princípov právneho štátu, rozvoja trhového hospodárstva a šírenia euroatlantickej integrácie – v slovenskej zahraničnej politike na západnom Balkáne. Spája sa to s úspechom Slovenska na ceste euroatlantickej integrácie a so šírením tohto procesu do juhovýchodnej Európy, k čomu prispeli ďalšie európske štáty a USA.

  • Page Range: 75-88
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2012
  • Language: Slovak