The Western Balkans – successes and stagnation Cover Image

Západný Balkán – úspechy i stagnácia
The Western Balkans – successes and stagnation

Author(s): Július Lőrincz
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: 2010; iniciatívy SR; západný Balkán; Kosovo; ekonomická dimenzia; rozvojová pomoc

Summary/Abstract: Oblasť západného Balkánu patrí dlhodobo k prioritám slovenskej zahraničnej politiky a S lovensko si v tejto oblasti získalo nepochybne autoritu a hodnoverné politické pozície, čo oceňujú aj naši spojenci v NATO a EÚ . Kontinuita tejto línie bola v roku 2010 očividná v politických a diplomatických aktivitách Slovenska nielen na vládnej úrovni, ale aj v pôsobení mimovládneho sektora.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 1
  • Page Range: 135-144
  • Page Count: 10
  • Language: Slovak