Slovak Republic and the European Union in 2011 Cover Image

Slovenská republika a Európska únia v roku 2011
Slovak Republic and the European Union in 2011

Author(s): Vladimír Bilčík
Subject(s): Politics, Economic policy, International relations/trade, Evaluation research, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2011; foreign policy; EU; Eurozone; crisis;
Summary/Abstract: Nasledujúci text hodnotí podstatné udalosti v slovenskej európskej politike. Pri analýze pôsobenia Slovenskej republiky v Európskej únii je dôležité mať na zreteli prinajmenšom tri rôzne kontexty: • miesto SR v súčasnej EÚ, • perspektívy budúcej integrácie • a domácu tvorbu európskej politiky. Rok 2011 sa ukázal ako významný z pohľadu každého z týchto kontextov. Na jednej strane sa Slovenská republika zaradila do politického jadra Únie. Na druhej strane sú fungovanie a udržateľnosť tohto jadra v najbližších rokoch otázne. V rámci SR sme zažili politicky najvýznamnejšiu diskusiu o mieste krajiny v EÚ, keď pri hlasovaní o navýšení takzvaného dočasného eurovalu v októbri 2011 padla vláda premiérky Ivety Radičovej.

  • Page Range: 11-17
  • Page Count: 7
  • Publication Year: 2012
  • Language: Slovak