Changes in Institutions of Slovakia and the European Union Cover Image

SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA V ROKU INŠTITUCIONÁLNYCH ZMIEN
Changes in Institutions of Slovakia and the European Union

Author(s): Vladimír Bilčík
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)

Summary/Abstract: Pôsobeniu Slovenska v Únii dominovali počas roka 2009 dve témy. Prvou bola otázka zloženia a fungovania kľúčových inštitúcií EÚ a druhou širšia reflexia prvých piatich rokov členstva v EÚ v kontexte nových politických a hospodárskych kríz. Tento text stručne analyzuje postoje a predovšetkým úlohy SR počas volieb a po voľbách do Európskeho parlamentu, pri tvorbe Európskej komisie, ako aj v súvislosti so schvaľovaním Lisabonskej zmluvy EÚ. Krátko tiež reflektuje politické priority SR a agendu, ktorú pre integráciu nastolili energetická a hospodárska kríza. Na záver ponúka sumár podstatných tém na úspešné pôsobenie SR v EÚ v najbližšom období.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 1
  • Page Range: 21-34
  • Page Count: 14
  • Language: Slovak