Western Balkans - progress and stagnation Cover Image

Západný Balkán – pokrok i stagnácia
Western Balkans - progress and stagnation

Author(s): Július Lőrincz
Subject(s): Politics, Geography, Regional studies, Economic policy, International relations/trade, Developing nations, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2012; foreign policy; Western Balkans; economy; EU;
Summary/Abstract: Západný Balkán ako dlhodobá strategická priorita slovenskej zahraničnej politiky sa v súvislosti s rokom 2012 dostal do osobitne pozitívneho kontextu. Tri nám veľmi blízke krajiny z regiónu dosiahli významné úspechy na svojej ceste s konečným cieľom plne sa integrovať do Európskej únie. Začal sa proces ratifikácie prístupového dohovoru Chorvátska s Úniou, Srbsko získalo štatút kandidátskej krajiny na členstvo (1. marca 2012) a Čierna Hora otvorila s Úniou prístupové rokovania (29. júna 2012). Samozrejme, je to predovšetkým úspech týchto krajín, ich občanov a politických reprezentantov, ale vo všetkých troch prípadoch je nepochybná spoluúčasť Slovenska. Naša republika, jej politická reprezentácia, diplomacia a mimovládny sektor sa v predchádzajúcich rokoch veľmi intenzívne angažovali na dvojstrannej i mnohostrannej úrovni, aby sa perspektíva euroatlantickej integrácie, jej rozšírenie i na región západného Balkánu stali optimálnou alternatívou rozvoja tamojších štátov a napokon aby aj medzinárodné spoločenstvo čoraz výraznejšie nachádzalo v tejto oblasti stabilitu a obrysy budúcej prosperity.

  • Page Range: 115-127
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2013
  • Language: Slovak