Slovakia's Public Diplomacy in 2013 Cover Image

Verejná diplomacia SR v roku 2013
Slovakia's Public Diplomacy in 2013

Author(s): Ondrej Gažovič
Subject(s): Politics, International relations/trade, Evaluation research, Politics and Identity
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2013; foreign policy; public diplomacy; public opinion; evaluation; Slovakia presentation abroad;
Summary/Abstract: Zatiaľ posledné hodnotenie verejnej diplomacie SR, ktoré ponúkla ročenka v roku 2011, identifikovalo tri hlavné výzvy, ktorým by sa malo ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) v rámci uvedenej témy venovať.1 Konkrétne ide o tieto oblasti: 1. zabezpečiť širšie vnímanie verejnej diplomacie, nad rámec brandingu SR; 2. voblasti brandingu aktualizovať ideový koncept prezentácie SR v zahraničí „Slovensko, krajina s potenciálom“ (2011) o spätnú väzbu verejnosti a pristúpiť k tvorbe návrhov konkrétnych komunikačných posolstiev značky SR a ich vizuálnych stvárnení; 3. vytvoriť funkčný mechanizmus, ktorý umožní relevantným subjektom podieľajúcim sa na prezentácii SR v zahraničí efektívne koordinovať svoju činnosť. Predkladaný text s odstupom dvoch rokov hodnotí, v akej miere rezort diplomacie v spolupráci so svojimi partnermi uspel pri riešení týchto výziev.

  • Page Range: 127-136
  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2014
  • Language: Slovak