Western Balkans - the strength of the foreign policy Cover Image

Západný Balkán – silná stránka zahraničnej politiky
Western Balkans - the strength of the foreign policy

Author(s): Július Lőrincz
Subject(s): Politics, Geography, Regional studies, Economic policy, International relations/trade
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2013; foreign policy; Western Balkans; Montenegro; Serbia; Croatia; BiH; EU; Macedonia; Albania; Economic Cooperation;
Summary/Abstract: Už tradične je silnou stránkou slovenskej zahraničnej politiky jej pôsobenie v oblasti západného Balkánu a takisto v širších európskych i transatlantických rozmeroch tý- kajúcich sa tohto regiónu. Pripomeňme si, že v dokumente o zámeroch zahraničnej politiky v roku 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) zdôraznilo, že ,,rozširovanie EÚ o krajiny západného Balkánu zostáva prioritou slovenskej zahraničnej politiky. SR bude presadzovať zachovanie hodnovernosti rozširovacieho procesu, ako aj dôsledné plnenie stanovených podmienok uchádzačmi o členstvo“.1 Než si pripomenieme niektoré čiastkové aktivity Slovenska v tomto kontexte, možno povedať, že nezostalo iba pri zámeroch. Slovenská zahraničná politika svojou konkrétnou činnosťou naozaj účinne ,,pokračovala v podpore integračných a reformných snáh krajín západného Balkánu“ a má zásluhu na tom, že sa európska perspektíva ,,stala najväčšou transformačnou silou na západnom Balkáne a politika rozširovania je z tohto pohľadu jednou z najúspešnejších politík EÚ“

  • Page Range: 89-103
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2014
  • Language: Slovak