Slovak Energy Policy in 2013 Cover Image

Slovenská energetická politika v roku 2013
Slovak Energy Policy in 2013

Author(s): Karel Hirman
Subject(s): Politics, Energy and Environmental Studies, Economic policy, International relations/trade
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2013; foreign policy; energy; trade; gas; economy;
Summary/Abstract: Rok 2013 sa v slovenskej energetike niesol v znamení ďalších vlastníckych zmien vniektorých kľúčových podnikoch a schvaľovania nových legislatívnych a regulačných pravidiel, ktoré účastníci trhu prijali v nemalej miere s kritikou anevôľou. Jedným zdôsledkov bolo praktické zastavenie pripájania nových výrobcov elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). V roku 2013 sa začala viditeľne komplikovať dostavba dvoch nových jadrových blokov v Mochovciach. Napriek nejasným podmienkam na trhu a nevyjasneným zásadným otázkam investičných zdrojov a strategického partnera súbežne pokračovala vládou podporovaná príprava na výstavbu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.

  • Page Range: 45-53
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2014
  • Language: Slovak