Energy as the International Security Factor Cover Image

Energetika ako faktor medzinárodnej bezpečnosti
Energy as the International Security Factor

Author(s): Karel Hirman
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)

Summary/Abstract: V roku 2006 sa problematika globálnej energetickej politiky a bezpečnosti stala jednou z najdôležitejších a najdiskutovanejších tém medzinárodnej politiky. Bola aj jedným z kľúčových bodov programu vrcholnej schôdzky krajín G8 v ruskom Sankt- Petersburgu. Dominovala v agende krajín EÚ a EK tak vo vnútri samotnej únie, ako aj vo vzťahoch jej členských krajín k tretím štátom, osobitne v spolupráci s Ruskom, ale aj s krajinami Strednej Ázie či Severnej Afriky. Otázkam energetickej bezpečnosti už tradične venovali veľkú pozornosť Spojené štáty a Japonsko, ale aj rýchlo sa rozvíjajúce nové ekonomické veľmoci ako Čína, India alebo Brazília. Problémy spojené s ťažbou a exportom ropy, ktorá je určujúcou energetickou surovinou, sa stali strategicky dôležitým aspektom medzinárodných politicko-bezpečnostných a vnútropolitických kríz v oblasti Perzského zálivu, v niektorých krajinách Afriky (Sudán, Nigéria) a Južnej Ameriky (Venezuela, Bolívia). Môžeme konštatovať, že aj v roku 2006 pokračovala nestabilná a napätá situácia na medzinárodných energetických trhoch, ktorá prevláda posledných šesť rokov. V druhej polovici roka došlo k pomernému upokojeniu a po dlhom období neustáleho nárastu k výraznejšiemu poklesu cien ropy i niektorých ďalších surovín. Vzhľadom na pretrvávajúcu bezpečnostnú krízu v oblasti Stredného východu, hlavne v súvislosti s jadrovým programom Iránu a nepokojmi v Iraku, ako aj vzhľadom na komplikujúce sa vzťahy Ruska s USA, EÚ a krajinami Spoločenstva nezávislých štátov, bude nervozita na trhoch pretrvávať aj počas roku 2007, čo môže napriek pozitívnym ekonomickým signálom a trendom v spotrebe energií opäť spôsobiť nárast cien ropy a ďalších surovín.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 1
  • Page Range: 93-102
  • Page Count: 10
  • Language: Slovak