Slovakia's Foreign Policy in 2013 Cover Image

Zahraničná politika Slovenska v roku 2013
Slovakia's Foreign Policy in 2013

Author(s): Miroslav Lajčák
Subject(s): Politics, Economic policy, International relations/trade, Security and defense, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2013; foreign policy; European policy; EU; NATO; OECD; Western Balkans; economy;
Summary/Abstract: Rok 2013 bol rokom jubileí. Pripomenuli sme si dva významné momenty našich dejín – 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na územie Veľkej Moravy a 20. výročie vzniku Slovenskej republiky. Najmä ten druhý míľnik nám poskytol ideálnu príležitosť obzrieť sa späť a zhodnotiť vývoj, ktorým sme za uplynulé dve dekády prešli. Som rád, že môžeme hovoriť o úspešnom príbehu. Z krajiny, ktorá sa krátko po svojom vzniku ocitla takmer na európskej periférii, sme dnes rešpektovaným, dôveryhodným a zodpovedným partnerom. Stali sme sa súčasťou najužšieho jadra európskej integrácie (eurozóny i Schengenu) a aktívne sa zapájame do diskusií na pôde EÚ, vrátane tých, ktoré sú kľúčové pre ďalšie smerovanie európskeho projektu.

  • Page Range: 9-15
  • Page Count: 7
  • Publication Year: 2014
  • Language: Slovak