Slovakia's Foreign Policy in 2009 From the Point of view  of the Minister for Foreign  Affairs Cover Image

ZAHRANIČNÁ POLITIKA SLOVENSKA V ROKU 2009 OPTIKOU MINISTRA ZAHRANIČNÝCH VECÍ
Slovakia's Foreign Policy in 2009 From the Point of view of the Minister for Foreign Affairs

Author(s): Miroslav Lajčák
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)

Summary/Abstract: Rok 2009 možno bez zveličovania označiť za rok mimoriadnych výziev a veľkých tém. Od 1. januára sa Slovensko stalo členom eurozóny. Na oslavu tohto nielen ekonomicky, ale aj politicky významného kroku však nezostal čas, pretože sme hneď vzápätí čelili bezprecedentnej energetickej kríze. Na zásadné zmeny vo svojom fungovaní, resp. na ich prípravu sa odhodlali hneď tri z nášho pohľadu mimoriadne dôležité organizácie. Európska únia, hoci nie ľahko, ale napokon úspešne zavŕšila proces ratifikácie Lisabonskej zmluvy, Severoatlantická aliancia sa dohodla na vypracovaní svojej novej Strategickej koncepcie a diskusiu o budúcnosti európskej bezpečnosti začala v rámci tzv. Korfského procesu aj Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Všetky tieto veľké procesy sa diali na pozadí azda najväčšej témy a výzvy minulého roka, ktorou bola globálna finančná a hospodárska kríza. Tá nás prinútila, aby sme čiastočne prehodnotili pôvodné priority na rok 2009. Všetky voľné kapacity, vrátane tých, ktorými disponovala slovenská diplomacia, boli nasmerované na zmierňovanie dopadov krízy a hľadanie účinných východísk. Popri operatívnych úlohách si bolo potrebné položiť aj niekoľko strategicko-koncepčných otázok, pretože globálna hospodárska kríza zrejme prepíše nielen hospodársku, ale aj politicko-mocenskú mapu sveta. Mohli by sme vymenovať aj ďalšie témy a výzvy, ktoré mali bezprostredný dopad na záujmy Slovenskej republiky. Krízy uplynulého roka pretvárali náš pohľad na stredoeurópsky región, ako aj na postavenie Európy vo svete. Rozbehol sa proje kt Východného partnerstva, zintenzívnila sa diskusia o Dunajskej stratégii, došlo k ďalšiemu rozšíreniu NATO, vznikali staronové aj úplne nové inštitúcie EÚ. Svet, a my spolu s ním, popritom diskutoval o dopadoch klimatických zmien, iránskom jadrovom programe či stabilizácii v Afganistane. Napokon treba spomenúť všeobecné zlepšenie medzinárodnej atmosféry po nástupe novej americkej administratívy a jej dôraz na zefektívnenie nástrojov multilateralizmu.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 1
  • Page Range: 9-18
  • Page Count: 10
  • Language: Slovak