Slovak Development Cooperation in 2014 Cover Image

Slovenská rozvojová spolupráca v roku 2014
Slovak Development Cooperation in 2014

Author(s): Peter Brezáni, Nora Beňáková
Subject(s): Politics, International relations/trade, Developing nations
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2014; foreign policy; development; cooperation; Slovak ODA; Slovak Aid; CETIR; grants;humanitarian aid;
Summary/Abstract: Napĺňanie novej stratégie, plnenie požiadaviek a odporúčaní Výboru pre rozvojovú spoluprácu(DAC) OECD, papierový začiatok strategického plánovania v tzv. programovýchkrajinách a prítomnosť rozvojových diplomatov vo dvoch z nich, implementácia novýchnástrojov v bilaterálnej ODA, debata o aktivitách v medzinárodných organizáciách čiprípravy na rozvojový rok (2015) boli len niektoré z náročných výziev čakajúcich naslovenskú rozvojovú spoluprácu v roku 2014. Inými slovami možno konštatovať, že poroku sumarizácií, hodnotení, osláv či zmien bol rok 2014 rokom úsilia byť zaslúženečlenom klubu donorov, rokom implementácie nových stratégií a stálej snahy o „liečbuchronických chorôb slovenskej ODA“. To, ako si s touto úlohou poradila slovenskározvojová spolupráca, je predmetom ďalších riadkov.

  • Page Range: 121-138
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2015
  • Language: Slovak